Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

Pobyt na terenie „Forest Camp Międzyzdroje” jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją poniższego regulaminu.

1. Doba pobytowa na „Forest Camp Międzyzdroje” trwa do godziny 12:00 dnia następnego. Turystów kończących pobyt uprzejmie prosimy o wymeldowanie się do tej godziny. Brak dokonania tej formalności powoduje naliczenie opłaty pobytowej za kolejną dobę, nie jest to jednak gwarancją przedłużenia pobytu.

2. Na „Forest Camp Międzyzdroje” obowiązuje cisza nocna która trwa od godziny 22:00 do godziny 7:00.

3. W godzinach od 23.00 do 8.00 brama wjazdowa jest zamykana. Wyjazd i wjazd na teren „Forest Camp Międzyzdroje” w tych godzinach możliwy jest wyłącznie po kontakcie z personelem.

4. Osoby przebywające na terenie „Forest Camp Międzyzdroje” zobowiązanie są do niezwłocznego dokonania formalności meldunkowych w biurze.Jeśli nic innego nie wynika z umowy zawartej między Gościem a „Forest Camp Międzyzdroje”, Gość winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości recepcjonisty, recepcjonista ma prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.

5. Opłaty pobytowe pobierane są z góry (uregulowanie całkowitego kosztu pobytu musi nastąpić najpóźniej w dniu przyjazdu – gotówka.

6. Wyłącznie opłacenie pobytu uprawnia do przebywania na „Forest Camp Międzyzdroje”.

7. Z urządzeń elektronicznych należy korzystać przy ściszonych głośnikach w taki sposób aby nie zakłócać spokoju innym Turystom.

8. Mycie naczyń możliwe jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych, obowiązuje zakaz kąpania zwierząt w sanitariatach.

9. Zwierzęta mogą przebywać na „Forest Camp Międzyzdroje” a ich właściciele zobowiązani są do: •posiadania ich aktualnej książeczki szczepień •zapewnienia im odpowiedniej opieki, tak aby nie zakłócały spokoju np. szczekaniem, wyciem itp. •wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy •sprzątania nieczystości po swoich pupilach Nie ma zgody na pobyt zwierząt, których właściciele nie przestrzegają powyższych zasad.

10. Umywalnie, prysznice oraz WC dla osób zamieszkałych na „Forest Camp Międzyzdroje” są bezpłatne.

11. Na terenie „Forest Camp Międzyzdroje” mają zastosowanie przepisy ruchu drogowego.

12. Zmotoryzowani Turyści poruszający się po terenie „Forest Camp Międzyzdroje” zobowiązani są zachować szczególną ostrożność.

13. Na terenie „Forest Camp Międzyzdroje” obowiązuje ograniczona możliwość poruszania się pojazdami oraz ograniczenie prędkości do 5 km/h. Prosimy ograniczyć ruch kołowy na „Forest Camp Międzyzdroje” do minimum.

14. „Forest Camp Międzyzdroje” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Gość „Forest Camp Międzyzdroje” przyjmuje do wiadomości, że znajdujący się na terenie „Forest Camp Międzyzdroje” parking jest parkingiem niestrzeżonym.

15. Osoby odwiedzające, nie zamieszkałe na „Forest Camp Międzyzdroje”, muszą zgłosić ten fakt w recepcji oraz nie mogą przebywać w na terenie „Forest Camp Międzyzdroje” od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

16. Odpadki i śmieci należy segregować i wyrzucać tylko do pojemników.

17. Turysta ponosi pełną odpowiedzialność materialną za mienie „Forest Camp Międzyzdroje”. W wypadku zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia płaci odszkodowanie wg. cen aktualnie obowiązujących.

18. Turysta przestrzega przepisów przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych.

19. Zabrania się samodzielnego rozpalania ognisk na terenie „Forest Camp Międzyzdroje”.

20. Za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową bądź artystyczną dzierżawca „Forest Camp Międzyzdroje” nie ponosi odpowiedzialności.

21. Osoby uporczywie naruszające regulamin jak również osoby nietrzeźwe oraz łamiące powszechnie obowiązujące zasady współżycia społecznego personel „Forest Camp Międzyzdroje” ma prawo usunąć z pola biwakowego bez zwrotu należności za pobyt.

22. W czasie działalności „Forest Camp Międzyzdroje” dzierżawca ma prawo do przeprowadzenia sesji fotograficznych a zdjęcia mogą być wykorzystane we wszelkiego rodzaju materiałach promocyjno-reklamowych.

23. Na terenie „Forest Camp Międzyzdroje” zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez zgody dzierżawcy „Forest Camp Międzyzdroje”.

24. Dzieci powinny znajdować się pod pełnym nadzorem rodziców lub osób, które są za nie bezpośrednio odpowiedzialne.

25. Wcześniejszy wyjazd z przyczyn niezależnych od organizatora (choroba gościa przebywającego na „Forest Camp Międzyzdroje”, choroba członka rodziny przebywającego w innym miejscu niż „Forest Camp Międzyzdroje”, inne wypadki losowe dotyczące gościa zmuszające go do wcześniejszego opuszczenia „Forest Camp Międzyzdroje”) nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.

26. Camping „Forest Camp Międzyzdroje” jest własnością firmy „Edyta Mittelstadt” NIP:8551105182, adres siedziby Garażowa 8 72-500 Międzyzdroje.

27. W celu odstąpienia od umowy prosimy o bezpośredni kontakt z biurem przez e-mail (forestcampmiedzyzdroje@gmail.com) lub tel. +48 577900250. Zwrot środków zadatku jest możliwy tylko kiedy rezerwacja zostanie dokonana przypadkowo wówczas po skontaktowaniu się z biurem zostaną one zwrócone natychmiastowo na konto z którego dokonano rezerwacji. W innych przypadkach opłacony zadatek nie jest zwracany.

28. W celu złożenia reklamacji prosimy o opisanie celu reklamacji i przesłanie dokumentu potwierdzającego pobyt na Forest Camp Międzyzdroje na e-mail forestcampmiedzyzdroje@gmail.com .Rozpatrywanie reklamacji przez Forest Camp Międzyzdroje trwa do 30 dni. Dziękujemy i życzymy przyjemnego pobytu !!!

Przejdź do paska narzędzi